NEET SS 2023 søknadsskjema (ut) - Registreringslenke tilgjengelig @nbe.edu.in Hvordan søker jeg? (2024)

NEET SS 2023 søknadsskjema:Den nasjonale prøvenemnda (NBE) gjennomfører den nasjonale valgbarhetsprøven for spesialisering NEET SS i henhold til de siste oppdateringene. Myndigheten har åpnet registreringsvinduet for NEET SS 2023. Kvalifiserte kandidater kan fylle ut søknadsskjemaet for NEET SS 2023 innen 16. august ved å bruke lenken som er gitt her.
Fyll ut søknadsskjemaet for NEET SS 2023 her.
Last ned NEET SS 2023 informasjonsbrosjyre.
Sjekk ut kunngjøringen om søknadsskjemaet for NEET SS 2023.

Denne saken har også

 1. NEET SS søknadsskjema 2023 Dato
 2. NEET SS kvalifikasjonskriterier 2023
 3. Hvordan fylle ut søknadsskjemaet for NEET SS 2023?
 4. NEET SS 2023 eksamenssenter
 5. NEET SS 2023 revisjonsvindu

แบบฟอร์มใบสมัคร NEET SS 2023 (ออก) - มีลิงค์ลงทะเบียน @nbe.edu.in วิธีสมัคร (1)

NEET 2023 eksamensdatoene er 9. september 2023 og 10. september 2023. NEET SS 2023-søknadsskjemaet kan fylles ut i 5 trinn: Registrering, Utfylling av søknadsskjema. Last opp skannede dokumenter Betal gebyret og skriv ut bekreftelsessiden. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet for NEET SS 2023 ikke vil bli ansett som vellykket sendt uten betaling av søknadsgebyret som er Rs. 4250 for alle kategorier.

Dette er fordi søknadsgebyret ikke refunderes. Kandidater anbefales derfor å fylle ut NEET SS-søknadsskjemaet nøye. Kort tid etter at søknadsprosessen er fullført. Tjenestemennene vil kun gi NEET SS 2023 revisjonsvinduet til registrerte kandidater. Aspiranter bør merke seg at revisjonsvinduet til NEET SS 2023 er en engangsmulighet for dem til å rette opp feil som er gjort under utfyllingen av søknadsskjemaet.

NEET SSDet vil bli gjennomført i Computer Based Test (CBT)-modus for opptak til DM/MCh-kurs i 156 private/statlige/universitetsmedisinske høyskoler og institutter i Armed Forces Medical Services (AFMS) Interesserte kandidater må lese artikkelen om NEET SS 2023 søknadsskjema for flere detaljer.

NEET SS søknadsskjema 2023 Dato

For å unngå å gå glipp av utgivelsen av søknadsskjemaet for NEET SS 2023, anbefales søkere å følge de viktige datoene nevnt i tabellen nedenfor.

Dato for utfylling av søknadsskjemaet for NEET SS

begivenhet

Dato

Tilgjengelighet av informasjonsbrosjyrer27. juli 2023
Dato for utfylling av søknadsskjemaet for NEET SS 2023.
27. juli 2023 (15:00 og utover)
Siste dag for å søke om NEET SS 2023.16. august 2023 (til kl. 23.55)
Redigeringsvindu for alle søkere19. til 21. august 2023
Endelig redigeringsvindu26. til 28. august 2023

NEET SS 2023 utstedelse av adgangskort

4. september 2023

Eksamens dag

9. september 2023 og
10. september 2023

NEET SS Resultatdato

30. september 2023

Populære medisinske kurs og sertifiseringer på nett:

 • nettbaserte psykologikurs
 • Online kurs i helsevesen
 • Ayurvedisk kurs på nett
 • online sykepleiekurs

NEET SS kvalifikasjonskriterier 2023

Før du fyller ut søknadsskjemaet Kandidater må sjekke kvalifikasjonskriteriene satt av byrået for NEET SS.

 • Søkere må ha en doktorgrad (MD/ MS/ DNB) eller tilsvarende fra en anerkjent institusjon.

 • Søkere må ha fullført hovedfagsstudiet innen eller før 15. september 2023.

 • Kandidater må være registrert hos Medical Council of India (MCI) eller State Medical Council (SMC) og må sende inn bevis på registrering ved eksamenssenteret på eksamensdagen.

Elevene liker også:

 • Online grad og tilknyttede programmer
 • Gratis online kurs og sertifikater
 • Online korte kurs og sertifiseringer
 • online sertifiseringskurs
 • Se alle nettkurs og sertifikater

Hvordan fylle ut søknadsskjemaet for NEET SS 2023?

Dette er fordi søknadsskjemaet vil være tilgjengelig online. Søkere må kjenne til trinnene for å fylle ut uten feil. Følg trinnene nedenfor for å vite trinnene for å fylle ut NEET SS 2023-søknadsskjemaet.

Trinn for å fylle ut NEET SS søknadsskjema

steg

detaljer

Trinn 1

NEET SS 2023 Registrering

Steg 2

Fyll ut detaljene i søknadsskjemaet for NEET SS 2023.

Trinn 3

Last opp nødvendige dokumenter og velg eksamenssenter.

Trinn 4

Betaling av NEET SS søknadsgebyr

Trinn 5

Skriver ut en bekreftelsesside


Slik søker du om NEET SS 2023 søknadsskjema: Detaljerte trinn

Aspiranter som ønsker å ta opptak til ulike DM/MCh-kurs gjennom NEET SS 2023 kan følge de detaljerte trinnene som er involvert i å fylle ut søknadsskjemaet.

Trinn 1 Registrering

Kandidater må registrere seg for NEET SS ved å følge trinnene nedenfor.

 • Aspiranten må gå tilerOffisiell nettside som nbe.edu.in

 • Deretter må de velge NEET SS 2023-fanen.

 • Etter å ha besøkt NEET SS-siden, må kandidatene klikke på lenken. "Ny registrering"

 • Søkere vil da bli bedt om å fylle inn sine personlige opplysninger, kontaktinformasjon og en captcha.

 • Etter å ha fylt ut alle nødvendige detaljer. De som ønsker å sende inn påmeldingsskjema

 • etter sending En bekreftelsesmelding som spesifiserer bruker-ID og passord vil bli sendt til det registrerte mobilnummeret og e-post-ID.

Trinn 2: Fyll ut detaljene i søknadsskjemaet for NEET SS 2023.

Etter å ha fått tilgang til din unike bruker-ID og passord. Aspiranter må logge på NEET SS-kandidatportalen ved å bruke påloggingsinformasjonen. Etter pålogging De må fylle inn nødvendige personlige opplysninger, kvalifikasjoner og eksamenssenter. Søkere må fylle ut de obligatoriske feltene med korrekt informasjon. Det er viktig å legge inn detaljene nøye.

Trinn 3. Last opp dokumenter og velg eksamenssenter.

Søkere bør laste opp de nødvendige dokumentene innenfor de ovennevnte kravene.

NEET SS 2023 fotospesifikasjoner

 • Passbildet skal være i farger med hvit bakgrunn.

 • Størrelsen på bildet bør være mindre enn 80 kb.

 • Skannerens dpi skal være 200 dpi.

 • Bildene skal være i .jpg/.jpeg-format.

NEET SS 2023-spesifikasjoner for signatur

 • Det skal være klart og ikke overskrevet på et ark med hvitt papir inne i boksen som måler 6*3 cm (bredde*høyde).

 • Størrelsen på bildet bør være mindre enn 80 kb.

 • Skannerens dpi skal være 200 dpi.

 • Bildene skal være i .jpg/.jpeg-format.

NEET SS 2023-spesifikasjoner for tommelfingeravtrykk

 • Den skal males hvit.

 • Størrelsen på bildet bør være mindre enn 80 kb.

 • Skannerens dpi skal være 200 dpi.

 • Bildene skal være i .jpg/.jpeg-format.

Etter å ha lastet opp dokumentet Kandidater må velge sentrum av NEET SS 2023 i henhold til deres behov. Vær oppmerksom på at NEET SS 2023 eksamenssentre vil bli tildelt etter førstemann til mølla-prinsippet. Derfor anbefales søkere å fylle ut NEET SS-søknadsskjemaet så tidlig som mulig. Sjekk listen over NEET SS 2023 eksamenssentre nedenfor.

NEET SS 2023 eksamenssenter

AntallbyAntallby
1Ahmedabad/Gandhi Nagar29Meerut
2Agartala30Mohali
3Ajmer31Mumbai
4Bengaluru32Mysuru (Mysore)
5Bathinda33Nagpur
6Bhopal34Panjim
7Bhubaneswar35Patiala
8Bikaner36Patna
9Chennai37Puducherry
10Coimbatore38mørtel
11Delhi NCR39Raipur
12Ernakulam40Rajahmundry
1. 3Guntur41Ranchi
14Guwahati42Salem
15Hudwani43Shillong
16Hubli44sigar
17hyderabad45Thiruvananthapuram
18Indore46Trisser
19Jaipur47Tiruchirappalli
20Jammu48Tirunelveli
21Kannur49Varanasi
22Kanpur50Vijayawada
23Kohima51Visakhapatnam
24Kolkata
25callam
26Kozhikode
27Lucknow
28Kom og se hva?

Trinn 4 Betal søknadsavgiften for NEET SS.

Etter å ha fullført alle de ovennevnte prosessene for NEET SS 2023 søknadsskjema, må søkere betale søknadsgebyret for det samme. Søknadsgebyret er Rs. 4250 for alle kategorier og kan betales online med debet-/kredittkort eller nettbank. Betaling av søknadsgebyret kreves under forutsetning av vellykket NEET SS 2023-registrering.

Trinn 5 Skrive ut bekreftelsessiden

Kandidater bør laste ned NEET SS-bekreftelsesarket og skrive det ut for fremtidig bruk. Det anbefales å sjekke de utskrevne detaljene også. Og ved uoverensstemmelser Må kontakte behandlingsbyrået

NEET SS 2023 revisjonsvindu

Etter at registreringsprosessen er fullført, vil NBE gi NEET SS 2023 revisjonsvinduet kun for registrerte kandidater. Vær oppmerksom på at NEET SS-revisjonsvinduet kun er tilgjengelig to ganger, men for forskjellige formål. I det første redigeringsvinduet Søkere vil kunne endre informasjonen som er angitt i søknadsskjemaet, men de vil ikke kunne endre navn, e-post-ID, nasjonalitet og testby. Det andre redigeringsvinduet for NEET SS 2023 åpnes for registrerte kandidater til å endre sitt bilde, signatur eller tommelinntrykk. For å unngå fremtidige problemer, må kandidater fylle ut NEET SS 2023 søknadsskjema nøye.

NEET SS 2023 søknadsskjema (ut) - Registreringslenke tilgjengelig @nbe.edu.in Hvordan søker jeg? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 5804

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.